Osnovno vodilo upravljanja s tržnično dejavnostjo je zagotavljanje in povečanje stopnje samooskrbe s hrano v mestu. Mestu želimo zagotavljati prehransko varnost, torej dostopnost do kakovostne hrane na celotnem območju mesta.

S parkirišči upravljamo s sodobnim pristopom, s ciljem zagotoviti enakopravno dostopnost in izboljšanja kvalitete uporabe le teh. Pri tem upoštevamo hitrost in tempo današnjega življenja, zato smo uporabili tehnološke rešitve, ki so v tej dejavnosti trenutno na razpolago. S preurejenimi in obnovljenimi parkirišči smo vzpostavili urban prostor, kjer je parkiranje dosti bolj varno.

Novice

Mariborske tržnice!